Steder i David

Åben kort
Lokal tid:
20:26:04
David
Administrative Region:Chiriquí
Befolkning:144 858
Telefonopkald:
+507-7
Postnummer:
040601

Placering på kortet over Panama

Map SVG
DavidDavid
David
Gran Hotel Nacional

Gran Hotel Nacional

Calle Doctor E. Pérez Balladares, David
lodgingLæs mere
Hotel Castilla

Hotel Castilla

Calle Aristides Romero David
lodgingLæs mere
Hotel Puerta Del Sol

Hotel Puerta Del Sol

Avenida Bolívar, David
lodgingLæs mere
Hotel Residencial Cervantes

Hotel Residencial Cervantes

Entre Calle Segunda Esta y Calle B Norte, David
lodgingLæs mere
Hotel Alcalá

Hotel Alcalá

Avenida Tercera Este David
lodgingLæs mere
Kibutz de Rita
Hotel Ciudad De David

Hotel Ciudad De David

Calle D. Norte, Ave. 2da. Este, David
lodgingLæs mere
La Pradera

La Pradera

La Pradera, David
point_of_interestLæs mere
Casa Mia en David

Casa Mia en David

Residencia Fontana Duplex C14B, David
lodgingLæs mere
Restaurante Hotel Iberia

Restaurante Hotel Iberia

Calle B Norte, David
restaurantLæs mere

Credicorp Bank

Calle C Norte, David
bankLæs mere
delta

delta

Avenida Obaldía, David, Panamá, Avenida Obaldía y Domingo Díaz, chiriqui, panama, David
gas_stationLæs mere
Hotel Plaza Mirage

Hotel Plaza Mirage

Calle Miguel A. Brenes, David
lodgingLæs mere
Aeropuerto Internacional Enrique Malek

Aeropuerto Internacional Enrique Malek

David
airportLæs mere

Morro Negrito Surf Camp

David
point_of_interestLæs mere

Airport Apartment

Urbanizacion Don Bosco, calle principal frente a la escuela. Casa numero 2098, David
lodgingLæs mere
Universidad Autónoma de Chiriquí

Universidad Autónoma de Chiriquí

Calle De la Unachi, David
universityLæs mere
Comunidad Cristiana Templo Alabaré

Comunidad Cristiana Templo Alabaré

Ave. 7a Este, Pedregal
churchLæs mere

📑 David alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning