Ustanowienie w pobliżu Boxit Las Sabanas

Czas lokalny:
22:45:26

Boxit Las Sabanas

Panama City Panama
Kontakt telefon: +507
Latitude: 9.0006108, Longitude: -79.5167992
Większa mapa i wskazówkiCzytaj więcej

Najbliższy Ustanowienie:

Delta

PH Altamira Tower, Calle 75B Este, Panama City, Panamá, Urbanización Sabanas, Al Lado de Consultorios Médicos América, la sabanas
gas_stationCzytaj więcej

Great Idea Promotional Products

Vía España, Panamá
point_of_interestCzytaj więcej

Producciones Arte Digital

Vía España, Panamá
point_of_interestCzytaj więcej

Super Farmacia America

Via España, Planta baja de Consultorios America, Local no. 4
pharmacyCzytaj więcej

Hospital de Especialidades Pediátricas

Vía España, Panamá
hospitalCzytaj więcej

American Medical Centers

Brazilian Beauty Valaq, Vía España, Panama City
hospitalCzytaj więcej

America Lab Consultorios

Vía España, Panamá
hospitalCzytaj więcej

Servicios Electromecánicos y Tecnológicos S.A.

Panama City
general_contractorCzytaj więcej

Ortopedia Dra. Lescure

Vía España, Panamá
doctorCzytaj więcej

Don Lee | Consultorios América

Consultorios América, Vía España, Panamá
restaurantCzytaj więcej

Bermudez Y Asociados

Vía España, Panamá
financeCzytaj więcej

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Administracyjne na poziomie strefy 4Administracyjne na poziomie strefy 5Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejsce kultuMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPolitycznyPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1Poziom sublocality 2Poziom sublocality 3Poziom sublocality 4PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySkrzyżowanieSpaStacja metraStacja paliwStraż pożarnaSublocalitySubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSynagogaSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnapokryć dachowychprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarzŚwiatło dworzec kolejowy